Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Przedmiot działalności

 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) jest jednym z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych, specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w 1928 roku Józef Piłsudski, minister spraw wojskowych powołał do życia Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich.

Instytut obecnie prowadzi prace techniczne i naukowo-badawcze nad udoskonaleniem symulatorów, ubiorów lotniczych oraz bezpieczeństwem lotów, w tym tolerancją przyspieszeń, niedotlenieniem wysokościowym, treningiem przeciwprzeciążeniowym, orientacją przestrzenną, widzeniem nocnym oraz psychologią lotniczą. W sferze klinicznej zajmuje się medycyną lotniczą, zwłaszcza w zakresie kardiologii, neurofizjologii, laryngologii i okulistyki. Instytut dysponuje wyjątkową w skali Europy infrastrukturą badawczą, do której należą m.in. komory niskich ciśnień, symulator GIRO-IPT, komora dekompresyjna oraz katapulta. W 2011 roku oddano do użytku jedną z najnowocześniejszych na świecie wirówek przeciążeniowych, pełniącą również rolę dynamicznego symulatora lotu.

WIML posiada systemy: oceny predyspozycji do zawodu pilota, zaawansowanej diagnostyki sprawności układu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej pilotów, badań zaburzeń orientacji przestrzennej, monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami. Dzięki aktywnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, WIML doprowadził do wielu wdrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

WIML, jako jedyny ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymał certyfikat zgodności treningu lotniczo-lekarskiego ze standardami Sił Powietrznych USA. Na forum międzynarodowym WIML współpracuje z NATO i NASA, prowadzi też badania finansowane z różnych źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej. Misją WIML jest świadczenie usług badawczych, naukowych i medycznych na najwyższym poziomie.

Informujemy, że w czerwcu 2020 roku WIML rozszerzył katalog świadczonych usług medycznych o diagnostykę pomagającą skutecznie przeciwdziałać COVID-19 w oparciu o umowę dzierżawy zawartą z Euroimmun Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Podstawa prawna: art. 6 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz.374 z póź.zm.).

Wysoko wykwalifikowana kadra Instytutu, nowoczesne laboratoria i unikalne urządzenia badawcze są gwarantem najlepszej jakości i profesjonalizmu.

WIML to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością.

 

Podmiot udostępniający informacje: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Data stworzenia : 2014-04-09 14:43 Autor : Pracownia Informatyki Data publikacji : 2014-04-09 14:43 Osoba udostępniająca na stronie : Pracownia Informatyki Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-12 09:19 Osoba modyfikująca : Pracownia Informatyki