Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Informacja o udzielonych zamówieniach w trybie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

Podmiot udostępniający informacje: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Data stworzenia : 2020-07-14 12:07 Autor : Pracownia Informatyki Data publikacji : 2020-07-14 12:07 Osoba udostępniająca na stronie : Pracownia Informatyki Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-22 15:57 Osoba modyfikująca : Anna Stefaniak